Chính Sách Bảo Mật – HLMD

Các hoạt động thu thập dữ liệu của HLMD đối với thông tin cá nhân của khách hàng cam kết tuân theo chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó: 

Mục đích thu thập thông tin

Các thông tin được thu thập trên website là những thông tin mà khách hàng cần cung cấp khi đăng ký sử dụng các dịch vụ của HLMD nhằm đảm bảo quyền lợi và tăng trải nghiệm sử dụng cho quý Khách Hàng. 

Các thông tin được thu thập nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu, phân tích, đánh giá và cải thiện quy trình vận hành để phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng. Một số thông tin như email hay số điện thoại sẽ được dùng để liên hệ xác nhận đơn hàng, tiếp nhận phản hồi, khiếu nại cũng như thông báo về các thay đổi quan trọng của website.

Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi theo dịp lễ hay các chương trình giảm giá đặc biệt cho các Khách Hàng thân thiết cũng sẽ được thông báo qua các thông tin liên hệ mà khách hàng cung cấp và đồng ý để HLMD lưu trữ.

Tất cả các thông tin đều phục vụ mục đích xác nhận và liên hệ về các hoạt động có liên quan đến website HLMD. Đồng thời HLMD cũng dùng các thông tin này để ngăn chặn các trường hợp giả mạo hay lừa đảo thông qua các hình thức khác nhau.

Các vấn đề về tài khoản hộp thư điện tử, khách hàng cần tự lưu trữ, bảo mật thông tin khi dùng những thông tin này để sử dụng các dịch vụ trên website HLMD. Nếu phát hiện các hành vi lạm dụng, sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật thì hãy thông báo cho HLMD để có hướng giải quyết kịp thời.

Khi nào HLMD thu thập các dữ liệu cá nhân?

 • Khách Hàng đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên nền tảng website Hellomida.vn hoặc đăng ký tài khoản.
 • Khách Hàng điền biểu mẫu gồm đơn đăng ký hoặc đơn khiếu nại liên quan đến Dịch Vụ hay sản phẩm của HLMD dưới hình thức online hay các hình thức khác.
 • Khách Hàng cho phép thiết bị đang sử dụng chia sẻ thông tin với Website Hellomida.vn
 • Khách Hàng liên kết các tài khoản mạng xã hội với website Hellomida.vn theo các chính sách phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Khách Hàng đóng góp ý kiến hoặc đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi.
 • Khách Hàng cung cấp dữ liệu cá nhân cho HLMD nhằm mục đích xác minh hoặc bất cứ lý do nào khác.

Các thông tin được thu thập

Các thông tin được chúng tôi thu thập bao gồm các trường biểu mẫu được liệt kê rõ khi khách hàng sử dụng dịch vụ bao gồm: 

 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ giao nhận
 • Mã số khách hàng đối với các khách hàng thân thiết

Khi khách hàng tiến hành thanh toán trực tuyến, các thông tin về số tài khoản của khách hàng sẽ không được lưu trữ vì bất kỳ lý do nào. Các thông tin sẽ được bảo mật tại hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ của HLMD.

Trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật, HLMD có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu, bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra. Ngoài ra, các thông tin của khách hàng không được phép xâm phạm.

Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống của HLMD, Khách Hàng có thể yêu cầu hủy bỏ thông tin hoặc Khách Hàng tự đăng nhập và xóa bỏ các thông tin đã được lưu trữ trước đó.

Cookie

Cookies là những tập tin của một trang web được gửi đến người dùng, thông tin này được lưu lại thông qua trình duyệt nhằm mục đích lưu trữ phiên đăng nhập để xác thực với trang web và duy trì trạng thái đăng nhập, tăng tốc độ truy cập trang web.

Việc loại bỏ cookie hoàn toàn có thể thực hiện được nếu quý Khách Hàng không muốn trình duyệt lưu trữ các thông tin này thông qua cài đặt trong trình duyệt. Tuy nhiên nếu quý Khách Hàng từ chối cookie của website HLMD, một phần trang web có thể hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng đến trải nghiệm khi sử dụng.

Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

Khách Hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hay xóa bỏ các thông tin đã cung cấp trước đó bằng cách đăng nhập vào website, chọn mục Tài Khoản và tiến hành chỉnh sửa các thông tin đã được liệt kê. Khách Hàng cũng có thể yêu cầu ban quản trị website Hellomida.vn thực hiện các hành động này.

Nếu phát hiện các thông tin bị rò rỉ, Khách Hàng có nghĩa vụ khiếu nại tới Ban quản trị của website Hellomida.vn. Chúng tôi sẽ xác nhận thông tin, phản hồi các hướng dẫn để bảo mật và xử lý các thông tin bị rò rỉ để đảm bảo an toàn dữ liệu của Khách Hàng.

Chia sẻ thông tin thu thập

Chúng tôi hợp tác với một số bên cung cấp dịch vụ liên quan đến quá trình xử lý đơn hàng, có liên quan đến một số thông tin cần thiết được liệt kê, tuy nhiên quy tắc hoạt động luôn đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin cá nhân theo các điều khoản chung.

Một số dữ liệu được bên đối tác thứ ba thu thập nhằm xử lý và cải thiện hiệu quả vận hành trong quá trình chúng tôi cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, các đối tác luôn được yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy tắc về bảo mật thông tin cá nhân.

Trong trường hợp sát nhập hay chuyển giao quyền kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sát nhập một phần, hoặc toàn bộ với các công ty khác, chủ sở hữu mới hoặc đối tác đó sẽ có quyền truy cập các thông tin mà chúng tôi đã lưu trữ, duy trì bao gồm cả thông tin cá nhân, tuy nhiên các quy định về bảo mật luôn được tuân thủ theo các mục đã được đề cập tại đây.

Các thay đổi về Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật các chính sách bảo mật bất cứ lúc nào cần thiết. Các thay đổi sẽ được thông báo thông qua trang chủ của trang web, Ứng dụng hay email mà Khách Hàng đã cung cấp cho chúng tôi thông qua việc đăng ký tài khoản.

Các cập nhật luôn được đề cập rõ ràng trong mục này, Khách Hàng có nghĩa vụ kiểm tra, theo dõi để đảm bảo hiểu rõ các thay đổi trong chính cách bảo mật, đồng thời cũng biết được các phương pháp chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Với việc đọc các thông tin này, Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được sửa đổi và bị ràng buộc bởi các thông tin này.