Help Center

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm sao để tạo tài khoản trên HelloMida?

Hướng dẫn thêm/sửa/xóa địa chỉ nhận hàng

Tôi muốn xuất hóa đơn đỏ (VAT)?

Cách sử dụng coupon?

Làm sao để đặt hàng trên HelloMida?

Các phương thức thanh toán trên HelloMida

Tôi muốn hủy đơn hàng

Hướng dẫn thanh toán COD

Hướng dẫn thanh toán Chuyển khoản ngân hàng

Thời gian vận chuyển đơn hàng?

Làm sao để theo dõi hành trình đơn hàng?

Nếu hàng lỗi, khác mô tả, hư hỏng,... tôi phải khiếu nại trả hàng/hoàn tiền như thế nào?

Thời gian hoàn tiền khi tôi trả hàng là bao lâu?